Wcześniaki


Poza trudnościami oddechowymi u wcześniaków mogą wystąpić inne problemy. Zależą one od stopnia jego wcześniactwa, ale często spotykane powikłania obejmują trudności z ich karmieniem, problemy z jelitami, zbyt niską temperaturę ciała, niski poziom cukru we krwi, żółtaczkę, zakażenia, niedokrwistość i skłonność do krwawienia (najbardziej niepokojące, jeśli krwawienie następuje do mózgu).

Karmienie wcześniaka

Sposób w jaki wcześniak jest karmiony, zależy od stopnia jego wcześniactwa i od tego, na ile jest chory. Wcześniaki urodzone przed 34 tygodniem ciąży nie potrafią zwykle koordynować swego ssania i oddychania na tyle, by muc bezpiecznie karmić się piersią lub z butelki, choć wygląda to różnie u różnych dzieci. Niektóre są do takiej koordynacji gotowe już na jeden lub dwa tygodnie wcześniej, inne zaś dopiero w około tydzień lub dwa później. Dziecko ze znacznym wcześniactwem może być odżywiane wszystkim potrzebnymi mu elementami odżywczymi drogą dożylnej kroplówki (procedura znana pod nazwą żywienia całkowicie pozajelitowego, w skrócie TPN). Jednakże, kiedy to tylko możliwe lekarze wolą podawać mu mleko przez rurkę do żołądka, choć są i takie sytuacje jak te, kiedy dziecko ma jakieś problemy jelitowe i wówczas powinno się unikać podawania pokarmu przez rurkę. Tak więc dziecko ze znacznym wcześniactwem może czynić stopniowe postępy – od żywienia kroplówkami, poprzez karmienie przez rurkę, aż do karmienia piersią lub butelką. Tak jak to jest z dziećmi urodzonymi o czasie, wcześniak będzie także tracił wagę przez pierwsze kilka dni po porodzie i nie osiągnie ponownie swojej wagi urodzeniowej aż do wieku dwóch tygodni. By zachęcić je do ssania, dziecku w czasie karmienia przez rurkę można dać smoczek do possania. Ewentualnie, dziecko może też ssać pustą pierś. Może to być pomocne w utrzymaniu produkcji pokarmu i w przygotowaniu zarówno dziecka, jak i matki do późniejszego karmienia piersią. Lekarze opiekujący się dzieckiem i pielęgniarki specjalistyczne powinni udzielić informacji o najlepszym sposobie jego karmienia.


Mleko matki dla wcześniaka

Mleko matki jest najlepszym pokarmem dla wcześniaków. Wszelkie korzyści, jakie odnosi urodzone o czasie dziecko z karmienia piersią, odnoszą się także do wcześniaków. W obydwu tych przypadkach mleko matki zmniejszy stopień zagrożenia infekcjami, problemami z jelitami oraz alergią. Jeżeli dziecko nie jest jeszcze gotowe do karmienia piersią lub butelką, pokarm matki może mu być podawany w żywieniu przez rurkę. Jeżeli nie jest jeszcze gotowe do żywienia przez rurkę, pokarm może być zamrożony i przechowywany. Oznacza to, że matka będzie musiała wyciskać pokarm z piersi. Nawet jeżeli może to robić jedynie przez kilka tygodni, ciągle jest to dla dziecka sprawa dużej wartości. Wcześniak może także potrzebować dodatkowych witamin i żelaza. Jest bardzo niewiele sytuacji, takich jak w przypadku matki z infekcją HIV, w których karmienie dziecka piersią nie byłoby zalecane.

Problemy wcześniaków z mózgiem

U wcześniaków może czasami dochodzić do krwawienia do lub wokół komór mózgu, które normalnie wypełnione są płynem. Stąd schorzenie to zwane jest pod nazwą krwotoku dokomorowego (w skrócie IVH). Dochodzi do niego, ponieważ naczynia krwionośne w rozwijającym się mózgu są kruche i słabe i mogą łatwo krwawić, szczególnie u dzieci ze znacznym stopniem wcześniactwa. Lekarze regularnie badają mózg wcześniaka przy pomocy ultrasonografu dla wykrycia tego problemu. W chwili obecnej nie ma innej drogi leczenia takiego krwotoku, kiedy już on się pojawi, jak tylko pełna, wszechstronna opieka lekarska i pielęgniarska nad takim wcześniakiem, prowadzona dla zminimalizowania rozległości problemu i stworzenia warunków dla jego naturalnego wyleczenia. Są też różne stopnie ciężkości tego schorzenia.

Żółtaczka

Niewielka żółtaczka jest często widywana u noworodków i jest nieco rzadsza u dzieci karmionych piersią. Pojawia się ona, bo wątroba jest stale jeszcze nieco niedojrzała, nawet u dzieci urodzonych o czasie. U wcześniaków wątroba jest bardziej niedojrzała, więc też żółtaczka jest u nich częstsza. Pojawia się ona także u dzieci z pewnymi rodzajami niedokrwistości i w czasie infekcji. Umiarkowane stopnie żółtaczki nie stanowią zwykle problemu, choć dzieci te mogą wymagać przeprowadzenia badania, sprawdzającego stopień jej nasilenia. Bardzo rzadko wcześniaki potrzebują jakiegoś innego leczenia żółtaczki jak tylko fototerapii, ale jeżeli stopień nasilenia żółtaczki staje się naprawdę bardzo wysoki, wówczas może zostać przeprowadzona „wymienna” transfuzja krwi, w czasie której krew dziecka, zawierająca bardzo wysoki poziom bilirubiny, zostanie zastąpiona krwią dawcy. Od czasu do czasu będzie tu również zastosowany lek, który pomoże wątrobie w rozłożeniu bilirubiny.

Ryzyko upośledzenia

Istnieje ryzyko pojawienia się u wcześniaka jakiejś formy inwalidztwa czy upośledzenia. Jest to najbardziej prawdopodobne u dzieci urodzonych w 24 lub 25 tygodniu ciąży z takimi powikłaniami, jak krwawienie dokomorowe lub infekcja. Zakres inwalidztwa może wahać się od porażenia mózgowego czy problemów ze wzrokiem lub słuchem, aż do trudności w uczeniu się lub złej koordynacji ruchów.


Zobacz również

Jak obliczyć datę porodu?

Ciąża u kobiety to okres od momentu zapłodnienia do wydania na świat płodu (poród), wraz z całokształtem przemian zachodzących w...

Objawy ciąży

Bez względu na to, czy ciąża jest planowana, czy nie, już na jej początku organizm kobiety wysyła pewne sygnały, że oto na...