blastocysta embrion

Blastocysta. Strzałka o kolorze pomarańczowym wskazuje skupisko komórek, z których powstanie płód. Komórki pęcherza płodowego wskazywane są strzałką czarną, natomiast strzałka zielona pokazuje przestrzeń, która niebawem wypełni się wodami płodowymi. - Trymestr.pl